64.1 Peňažné sprostredkovanie

NACE Kód
641
NACE Text
Peňažné sprostredkovanie
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa získavanie finančných zdrojov vo forme prevoditeľných vkladov, t.j. zdrojov, ktoré sú pevne stanovené vo finančných podmienkach, získané na každodennej báze a oddelene od centrálneho bankovníctva, získané z nefinančných zdrojov