64.19 Ostatné peňažné sprostredkovanie

NACE Kód
6419
NACE Text
Ostatné peňažné sprostredkovanie
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa prijímanie vkladov a/alebo náhrad vkladov a poskytovanie úverov alebo pôžičiek. Poskytovanie úveru môže mať rôzne formy ako napríklad pôžičky, hypotéky, kreditné karty atď. Tieto činnosti sú spravidla vykonávané peňažnými finančnými inštitúciami, inými než centrálne banky, ako napr.:
– banky
– sporiteľne
– úverové spoločnosti
Táto trieda tiež zahŕňa:
– poštové žíro a činnosti poštových sporiteľní
– poskytovanie hypotekárnych úverov špecializovanými spoločnosťami prijímajúcimi zábezpeku
– činnosti s peňažnými poukážkami
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie úverov hypotekárnymi úverovými inštitúciami, ktoré neprijímajú zábezpeku, pozri 64.92
– spracovanie transakcií kreditných kariet a činnosti vyúčtovania, pozri 66.19