64.19.0 Ostatné peňažné sprostredkovanie

NACE Kód
64190
NACE Text
Ostatné peňažné sprostredkovanie
NACE Definícia