64.3 Trasty fondy a podobné finančné subjekty

NACE Kód
643
NACE Text
Trasty fondy a podobné finančné subjekty
NACE Definícia