94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i n.

NACE Kód
9499
NACE Text
Činnosti ostatných členských organizácií i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti organizácií, ktoré nie sú priamo pridružené k politickej strane a ktoré napomáhajú veci verejnej prostredníctvom verejného vzdelávania, politického vplyvu, zhromažďovania finančných prostriedkov atď.:
• občianske iniciatívy alebo protestné hnutia
• environmentálne a ekologické hnutia
• organizácie podporujúce spoločenstvo a vzdelávacie služby, i.n.
• organizácie na ochranu a zlepšenie zvláštnych skupín, napr. etnických a menšinových skupín
• združenia s vlasteneckými cieľmi, vrátane asociácií vojnových veteránov
– spotrebiteľské asociácie
– automobilové asociácie
– asociácie s účelom spoločenského zoznámenia ako napr. rotary kluby, klubovne atď.
– mládežnícke združenia, združenia mladých ľudí, študentské asociácie, kluby a spolky, atď.
– asociácie na vykonávanie kultúrnej alebo rekreačnej činnosti alebo hobby (iných ako šport alebo hry), napr. kluby poézie, literárne a knižné kluby, historické kluby, kluby záhradkárov, filmové a fotografické kluby, hudobné a umelecké kluby, remeselné a zberateľské kluby, spoločenské kluby, karnevalové kluby atď.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami.
Táto trieda vylučuje:
– charitatívne činnosti ako získavanie finančných prostriedkov alebo iné podporné činnosti zamerané na sociálnu prácu, pozri 88.99
– činnosti profesionálnych umeleckých skupín alebo organizácií, pozri 90.0
– činnosti športových klubov, pozri 93.12
– činnosti profesijných združení, pozri 94.12