94.99.9 Činnosti ostatných členských organizácií

NACE Kód
94999
NACE Text
Činnosti ostatných členských organizácií
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa:
– občianske iniciatívy alebo protestné hnutia
– environmentálne a ekologické hnutia