94.9 Činnosti ostatných členských organizácií

NACE Kód
949
NACE Text
Činnosti ostatných členských organizácií
NACE Definícia
Do tejto skupiny patria činnosti útvarov (okrem podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, profesijných organizácií, odborových organizácií a cirkevných organizácií), ktoré podporujú záujmy svojich členov.