94.91 Činnosti cirkevných organizácií

NACE Kód
9491
NACE Text
Činnosti cirkevných organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- činnosti cirkevných organizácií alebo jednotlivcov poskytujúcich služby priamo pre veriacich v kostoloch, mešitách, chrámoch, synagógach alebo na iných miestach
- činnosti organizácií poskytujúcich služby ženských a mužských kláštorov
- činnosti cirkevných organizácií poskytujúce útočisko
Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti cirkevných pohrebných služieb
Táto trieda vylučuje:
- vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85
- zdravotné aktivity týchto organizácií, pozri divíziu 86
- činnosti sociálnej práce vykonávanej týmito organizáciami, pozri divízie 87, 88