94.91 Činnosti cirkevných organizácií

NACE Kód
9491
NACE Text
Činnosti cirkevných organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti cirkevných organizácií alebo jednotlivcov poskytujúcich služby priamo pre veriacich v kostoloch, mešitách, chrámoch, synagógach alebo na iných miestach
– činnosti organizácií poskytujúcich služby ženských a mužských kláštorov
– činnosti cirkevných organizácií poskytujúce útočisko
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti cirkevných pohrebných služieb
Táto trieda vylučuje:
– vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85
– zdravotné aktivity týchto organizácií, pozri divíziu 86
– činnosti sociálnej práce vykonávanej týmito organizáciami, pozri divízie 87, 88