87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach rezidenčná starostlivosť)

NACE Kód
87
NACE Text
Starostlivosť v pobytových zariadeniach rezidenčná starostlivosť)
NACE Definícia
Táto divízia zahŕňa poskytovanie starostlivosti spojenej buď s ošetrovaním, dohliadaním alebo inými typmi starostlivosti podľa požiadaviek domácich pacientov. Priestory sú dôležitou časťou procesu a poskytovaná starostlivosť je zmesou zdravotníckych a sociálnych služieb, pričom zdravotnícke služby sú vo veľkej miere na úrovni ošetrovateľských služieb.