87.2 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

NACE Kód
872
NACE Text
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
NACE Definícia