87.20 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

NACE Kód
8720
NACE Text
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie domácej starostlivosti (nie však v starostlivosti licencovanej nemocnice) pre osoby s mentálnym postihnutím, duševným ochorením alebo pre týrané osoby. Služby poskytujú ubytovanie, stravu, ochranný dohľad a poradenstvo a zdravotnícka starostlivosť. Taktiež zahŕňa poskytovanie domácej starostlivosti a ošetrovanie pacientov s duševným ochorením a týraných osôb.
Táto trieda zahŕňa činnosti:
• služieb pri liečbe alkoholizmu a drogovej závislosti
• psychiatrických zotavovacích domovov
• skupinových domovov pre citovo narušené osoby
• služieb pri starostlivosti o mentálne postihnuté osoby
• útulkov pre duševne choré osoby
Táto trieda vylučuje:
– psychiatrické liečebne, pozri 86.10
– sociálna práca s ubytovaním, napr. dočasné útulky pre bezdomovcov, pozri 87.90