86.10 Činnosti nemocníc

NACE Kód
8610
NACE Text
Činnosti nemocníc
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– krátkodobé alebo dlhodobé nemocničné činnosti, t.j. lekárske, diagnostické a ošetrovateľské činnosti všeobecných nemocníc (napr. miestne a krajské nemocnice, nemocnice neziskových organizácií, univerzitné nemocnice, vojenské a väzenské nemocnice) a špecializovaných nemocníc (napr. nemocnice pre duševne chorých a pre týrané osoby, nemocníc infekčných chorôb, pôrodníc, špecializovaných sanatórií). Činnosti sú zväčša smerované na hospitalizovaných pacientov, vykonávajú sa pod priamym dohľadom lekárov a zahŕňa:
• služby lekárskych a záchranárskych pracovníkov
• služby laboratórnych a technických zariadení, vrátane rádiologických a anestéziologických služieb
• služby pohotovostných miestností
• zabezpečenie služieb operačných miestností, lekárenské služby, stravovacie a iné nemocničné služby
• služby centier plánovania rodičovstva poskytujúce zdravotnícku starostlivosť, ako napr. sterilizácia, ukončenie tehotenstva, spolu s ubytovaním
Táto trieda vylučuje:
– laboratórne testovanie a skúmanie všetkých druhov materiálov a výrobkov okrem zdravotníckych, pozri 71.20
– veterinárne činnosti, pozri 75.00
– zdravotnícke činnosti vojenského personálu v teréne, pozri 84.22
– činnosti zubnej praxe všeobecného alebo špecializovaného charakteru, napr. stomatológia, stomatológia zaoberajúca sa prevenciou a liečbou, pediatrická stomatológia, orálna patológia, ortodoncia, pozri 86.23
– služby súkromných konzultantov pre hospitalizovaných pacientov, pozri 86.2
– testovanie lekárskych laboratórií, pozri 86.90
– prepravu sanitkou, pozri 86.90