86.23 Zubná lekárska prax

NACE Kód
8623
NACE Text
Zubná lekárska prax
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– zubnú lekársku prax všeobecného a špecializovaného charakteru, napr. stomatológia, stomatológiu zaoberajúcu sa prevenciou a liečbou, pediatrickú stomatológiu, orálnu patológiu
– ortodonciu
Táto trieda tiež zahŕňa:
– zubné lekárske úkony v operačných miestnostiach
Táto trieda vylučuje:
– výrobu umelých zubov, chrupu a protéz v zubných laboratóriách, pozri 32.50
– činnosti spojené s hospitalizáciou, pozri 86.10
– činnosti stredného zubného personálu, ako napr. zubných hygienikov, pozri 86.90