86.2 Ambulantná a zubná lekárska činnosť

NACE Kód
862
NACE Text
Ambulantná a zubná lekárska činnosť
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa lekársku konzultáciu a ošetrenie vykonané všeobecnými lekármi a lekárskymi špecialistami, vrátane chirurgov, zubárov atď.
Tieto činnosti môžu byť vykonávané v súkromnej praxi, skupinovej praxi, na poliklinikách a na klinikách pripojených k firmám, školám, domovom pre staršie osoby, pracovné organizácie a bratské organizácie ako aj v domovoch pacientov.
Táto skupina tiež zahŕňa:
– služby súkromných konzultantov pre hospitalizovaných pacientov