86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

NACE Kód
8622
NACE Text
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– lekárske konzultácie a ošetrovanie v oblasti špecializovanej medicíny vykonávanej lekárskymi špecialistami a chirurgami
Táto trieda tiež zahŕňa:
– centrá plánovania rodičovstva poskytujúce lekárske ošetrenie ako napr. sterilizáciu a ukončenie tehotenstva bez ubytovania
Táto trieda vylučuje:
– činnosti spojené s hospitalizáciou, pozri 86.10
– činnosti pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov a stredného zdravotníckeho personálu, pozri 86.90