86.22.0 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

NACE Kód
86220
NACE Text
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
NACE Definícia