77.33.0 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov)

NACE Kód
77330
NACE Text
Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov)
NACE Definícia