77.33 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov)

NACE Kód
7733
NACE Text
Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov)
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing kancelárskych strojov a zariadení bez obsluhy:
• počítače a periférne počítačové zariadenia
• kopírovacie a písacie stroje a textové editory
• účtovacie stroje a zariadenia: pokladne, kalkulačky atď.
• kancelársky nábytok