86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

NACE Kód
8621
NACE Text
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– lekársku konzultáciu a ošetrenie v oblasti všeobecnej medicíny vykonávanej všeobecnými lekármi
– činnosť pediatrov
Táto trieda vylučuje:
– činnosti spojené s hospitalizáciou, pozri 86.10
– činnosti stredného zdravotníckeho personálu ako napr. pôrodných asistentiek, zdravotných sestier a fyzioterapeutov, pozri 86.90