86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť

NACE Kód
8690
NACE Text
Ostatná zdravotná starostlivosť
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti týkajúce ľudského zdravia, ktoré nie sú vykonávané v nemocniciach alebo lekármi alebo zubármi:
• činnosti zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov alebo iného stredného zdravotného personálu v oblasti optometrie, hydroterapie, zdravotných masáží, pracovného lekárstva, logoterapie, pediatrie, homeopatie, chiropraxe, akupunktúry atď.
Tieto činnosti môžu byť vykonávané na zdravotných klinikách ako na tých pridružených k firmám, školám, domovom pre staršie osoby, pracovné organizácie alebo bratské organizácie a obytných zdravotných zariadeniach iných ako sú nemocnice, ako aj vo vlastných konzultačných miestnostiach, domovoch pacientov alebo inde.
Táto trieda tiež zahŕňa:
– činnosti zubného stredného zdravotného personálu ako sú napr. zubní terapeuti, zubné zdravotné sestry na školách a zubní hygienici, ktorí môžu pracovať na diaľku od zubného lekára, ale pracujú pod jeho pravidelným dohľadom
– činnosti zdravotníckych laboratórií, napr.:
• röntgenové laboratóriá a iné strediská diagnostického zobrazovania
• laboratóriá na analýzu krvi
– činnosti krvných bánk, spermiových bánk, bánk transplantačných orgánov atď.
– ambulantný prevoz pacientov akýmkoľvek dopravným prostriedkom vrátane lietadiel.
Tieto služby sa často poskytujú pri zdravotnej pohotovosti.
Táto trieda vylučuje:
– výrobu umelých zubov, chrupu, protéz v zubných laboratóriách, pozri 32.50
– laboratórne testovanie netýkajúce sa zdravotníctva, pozri 71.20
– testovacie činnosti v oblasti potravinovej hygieny, pozri 71.20
– nemocničné činnosti, pozri 86.10
– ambulantná a zubná lekárska činnosť, pozri 86.2
– ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach, pozri 87.10