86.90.1 Služby zdravotníckych laboratórií

NACE Kód
86901
NACE Text
Služby zdravotníckych laboratórií
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa:
– činnosti zdravotníckych laboratórií, napr.:
• röntgenové laboratóriá a iné strediská diagnostického zobrazovania
• laboratóriá na analýzu krvi