86.21.0 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

NACE Kód
86210
NACE Text
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
NACE Definícia