77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

NACE Kód
7729
NACE Text
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- prenájom všetkých druhov osobných potrieb a potrieb pre domácnosť pre využitie v domácnosti alebo v iných činnostiach (okrem rekreačných a športových potrieb):
• textílií, oblečenia, obuvi
• nábytku, keramiky a skla, kuchynského riadu, elektrospotrebičov a drobných vybavení pre domácnosť
• šperkov, hudobných nástrojov, dekorácií a kostýmov
• kníh, denníkov a časopisov,
• strojov a zariadení, pre amatérov alebo pre záľubu, napr. nástroje pre domáce opravy
• kvetiny a rastliny
• elektronické zariadenia pre využitie v domácnosti
Táto trieda vylučuje:
- prenájom áut, nákladných vozidiel, prívesov a ostatných dopravných prostriedkov bez vodiča, pozri 77.1
- prenájom rekreačných a športových potrieb, pozri 77.21
- prenájom videopások a diskov, pozri 77.22
- prenájom kancelárskeho nábytku, pozri 77.33
- prenájom motocyklov, karavanov bez vodiča, pozri 77.39
- prenájom bielizne, pracovných uniforiem a vecí súvisiacich s práčovňami, pozri 96.01