77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

NACE Kód
7721
NACE Text
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa prenájom rekreačných a športových potrieb:
– rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
– bicyklov
– plážových ležadiel a slnečníkov
– ostatných športových potrieb
– lyží
– jazdeckých koní
Táto trieda vylučuje:
– prenájom rekreačných lodiek, a plavidiel s posádkou, pozri 50.10, 50.30
– prenájom videopások a diskov, pozri 77.22
– prenájom iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť i.n., pozri 77.29
– prenájom potrieb na voľný čas a zábavu ako neoddeliteľnej súčasti rekreačného zariadenia, pozri 93.29