77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

NACE Kód
7721
NACE Text
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa prenájom rekreačných a športových potrieb:
- rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
- bicyklov
- plážových ležadiel a slnečníkov
- ostatných športových potrieb
- lyží
- jazdeckých koní
Táto trieda vylučuje:
- prenájom rekreačných lodiek, a plavidiel s posádkou, pozri 50.10, 50.30
- prenájom videopások a diskov, pozri 77.22
- prenájom iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť i.n., pozri 77.29
- prenájom potrieb na voľný čas a zábavu ako neoddeliteľnej súčasti rekreačného zariadenia, pozri 93.29