81.1 Kombinované pomocné činnosti

NACE Kód
811
NACE Text
Kombinované pomocné činnosti
NACE Definícia