81.10 Kombinované pomocné činnosti

NACE Kód
8110
NACE Text
Kombinované pomocné činnosti
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa poskytovanie kombinovaných pomocných služieb v zariadeniach zákazníka. Tieto služby zahŕňajú bežné upratovanie interiéru, údržbu, odvoz smetí, strážne a bezpečnostné služby, roznášanie pošty, recepčné služby, pranie a súvisiace služby na podporu činností v danom zariadení. Tieto jednotky zabezpečujú prevádzkový personál na vykonávanie uvedených pomocných činností, ale nepodieľajú sa a nezodpovedajú za vykonávanie hlavnej alebo inej činnosti zákazníka.
Táto trieda vylučuje:
– poskytovanie len jednej pomocnej služby (napr. bežné upratovanie interiéru) alebo zabezpečenie len jednej funkcie (napr. kúrenie), pozri príslušnú triedu podľa poskytovaného druhu služby
– zabezpečenie riadenia a činnosť prevádzkových pracovníkov pre úplné prevádzkovanie zariadenia zákazníka ako je napr. hotel, reštaurácia, baňa alebo nemocnica, bežné upratovanie interiéru, pozri príslušnú triedu služieb prevádzkovaného útvaru
– zabezpečenie správy a prevádzky počítačových systémov a/alebo zariadení na spracovanie dát zákazníka priamo na mieste, pozri 62.03
– prevádzkovanie nápravných zariadení na zmluvnom základe alebo za odplatu, pozri 84.23