81.10.0 Kombinované pomocné činnosti

NACE Kód
81100
NACE Text
Kombinované pomocné činnosti
NACE Definícia