84.23 Spravodlivosť a súdnictvo

NACE Kód
8423
NACE Text
Spravodlivosť a súdnictvo
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- správu a činnosť občianskych a trestných súdov, vojenských súdov a systému súdnictva vrátane právneho zastupovania a poradenstva v mene štátu alebo keď je uvedené zabezpečované formou prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom služieb
- poskytnutie posudkov a výkladov zákonov
- rozhodovanie občianskych sporov
- správu väzníc a zabezpečenie nápravno-výchovných služieb vrátane rehabilitácie bez ohľadu na to, či správu a prevádzku vykonávajú štátne alebo súkromné útvary na základe zmluvy alebo za odplatu
Táto trieda vylučuje:
- poradenstvo a zastupovanie v občiansko-právnych a trestných sporoch, pozri 69.10
- činnosti väzenských škôl, pozri divíziu 85
- činnosti väzenských nemocníc, pozri 86.10