84.23.0 Spravodlivosť a súdnictvo

NACE Kód
84230
NACE Text
Spravodlivosť a súdnictvo
NACE Definícia