84.2 Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok

NACE Kód
842
NACE Text
Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok
NACE Definícia
Do tejto skupiny patria činnosti týkajúce sa zahraničných vecí, obrany, verejného poriadku a bezpečnosti.