84.24 Verejný poriadok a bezpečnosť

NACE Kód
8424
NACE Text
Verejný poriadok a bezpečnosť
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– správu a činnosť riadnych a pomocných policajných síl podporovaných verejnými úradmi ako
aj správu a činnosť prístavnej, pohraničnej, pobrežnej polície a ostatných špeciálnych policajných síl, vrátane dopravných nariadení, registrácie cudzincov, uchovávania trestných záznamov
– poskytnutie pomoci pre vnútroštátne naliehavé potreby v prípade katastrof v čase mieru
Táto trieda vylučuje:
– prevádzkovanie policajných laboratórií, pozri 71.20
– správu a činnosť vojenských ozbrojených síl, pozri 84.22