84 Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie

NACE Kód
84
NACE Text
Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie
NACE Definícia