84.1 Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky

NACE Kód
841
NACE Text
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky
NACE Definícia
Táto skupina zahŕňa všeobecnú správu (napr. výkonnú, legislatívnu, finančnú atď. na všetkých vládnych úrovniach) a dohľad v oblasti sociálneho a hospodárskeho života.