84.11 Všeobecná verejná správa

NACE Kód
8411
NACE Text
Všeobecná verejná správa
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- výkonnú a legislatívnu správu ústredných, regionálnych a miestnych orgánov
- správu a dohľad nad fiškálnymi záležitosťami:
• fungovanie daňového systému
• inkaso cla a dane z tovaru a vyšetrovanie porušovania daňovej disciplíny
• colná správa
- implementáciu a správu verejných finančných prostriedkov a verejného dlhu:
• výber a výnos z prijatých finančných prostriedkov a riadenie ich vyplácania
- správu celkovej (civilnej) politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov
- správu a zabezpečenie fungovania celkového hospodárskeho a sociálneho plánovania a štatistických služieb na všetkých vládnych úrovniach
Táto trieda vylučuje:
- prevádzkovanie štátom vlastnených budov alebo budov v užívaní štátu, pozri 68.2, 68.3
- správu politiky v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie osobného blahobytu a s tým spojených fondov, pozri 84.12
- správu politiky v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť hospodárske výsledky a konkurencieschopnosť, pozri 84.13
- správu politiky v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na obranu a s tým spojených fondov, pozri 84.22
- prevádzkovanie štátneho archívu, pozri 91.01