84.25 Protipožiarna ochrana

NACE Kód
8425
NACE Text
Protipožiarna ochrana
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
- boj s požiarmi a požiarnu prevenciu:
• správu a činnosť riadnych a pomocných požiarnych zborov v rámci požiarnej prevencie, boja s požiarom, záchrany osôb a zvierat, pomoci pri civilných katastrofách, povodniach, dopravných nehodách atď.
Táto trieda vylučuje:
- protipožiarnu ochranu lesov a služby spojené s hasením takéhoto požiaru, pozri 02.40
- hasenie požiarov ropných polí a území so zemným plynom, pozri 09.10
- hasenie požiarov a služby protipožiarnej ochrany na letiskách poskytované nešpecializovanými jednotkami, pozri 52.23