84.21 Zahraničné veci

NACE Kód
8421
NACE Text
Zahraničné veci
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– správu a činnosť ministerstva zahraničných vecí a diplomatických a konzulárnych misií umiestnených v zahraničí alebo v úradoch medzinárodných organizácií
– správu, činnosť a podporu pre informačné a kultúrne služby, ktorých distribúcia je určená mimo štátnych hraníc
– pomoc zahraničným krajinám bez ohľadu na to, či táto pomoc je organizovaná medzinárodnými organizáciami
– poskytnutie vojenskej pomoci zahraničným krajinám
– riadenie zahraničného obchodu, medzinárodných finančných a technických záležitostí
Táto trieda vylučuje:
– služby pre postihnutých katastrofami v zahraničí a utečencov pochádzajúcich z konfliktných oblastí, pozri 88.99