77.39 Prenájom a lízing ostatných strojov zariadení a iného hmotného majetku i n.

NACE Kód
7739
NACE Text
Prenájom a lízing ostatných strojov zariadení a iného hmotného majetku i n.
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing ostatných strojov, zariadení bez obsluhy, ktoré používajú priemyselné odvetvia spravidla ako investičný tovar:
• motory a turbíny
• obrábacie stroje
• ťažobné a ropné zariadenia
• profesionálne rozhlasové a televízne a komunikačné zariadenia
• zariadenie na výrobu filmu
• meracie a kontrolné prístroje
• iné vedecké, komerčné a priemyselné strojné zariadenia
– prenájom a operačný lízing zariadení pozemnej prepravy (iných ako motorové vozidlá) bez vodičov:
• motocyklov, karavanov, kempingových prívesov atď.
• koľajových vozidiel
Táto trieda zahŕňa aj:
– prenájom obytných alebo kancelárskych kontajnerov
– prenájom zvierat (napr. stád, závodných koní)
– prenájom kontajnerov
– prenájom paliet
Táto trieda vylučuje:
– prenájom bicyklov, pozri 77.21
– prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení, pozri 77. 31
– prenájom strojov a zariadení pre stavebníctvo, pozri 77.32
– prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov, pozri 77.33