77.32 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení

NACE Kód
7732
NACE Text
Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing strojov a zariadení pre stavebníctvo bez obsluhy:
• žeriavy
• lešenia a pracovné plošiny, bez postavenia a rozobratia
Táto trieda vylučuje:
– prenájom a operačný lízing strojov a zariadení pre stavebníctvo s obsluhou, pozri divíziu 43