70.22.0 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

NACE Kód
70220
NACE Text
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
NACE Definícia