70.2 Poradenstvo v oblasti riadenia

NACE Kód
702
NACE Text
Poradenstvo v oblasti riadenia
NACE Definícia