70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

NACE Kód
7021
NACE Text
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
NACE Definícia
Táto trieda obsahuje poskytovanie poradenstva, pomoci a prevádzkovej podpory podnikom a iným organizáciám v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou.
Táto trieda vylučuje:
– reklamné agentúry, služby týkajúce sa zastupovania médií, pozri 73.1
– prieskum trhu a verejnej mienky, pozri 73.20