70.21.0 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

NACE Kód
70210
NACE Text
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
NACE Definícia