77.12 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel

NACE Kód
7712
NACE Text
Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– prenájom a operačný lízing nasledovných druhov motorových vozidiel:
• ťahačov, návesov a prívesov a nákladných vozidiel (s hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony)
• ostatných pozemných dopravných prostriedkov (autobusy, autokary)
Táto trieda vylučuje:
– prenájom alebo lízing nákladných a ostatných pozemných dopravných prostriedkov s obsluhou, pozri 49.41