87.20.0 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach

NACE Kód
87200
NACE Text
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
NACE Definícia