87.1 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach

NACE Kód
871
NACE Text
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
NACE Definícia