87.9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

NACE Kód
879
NACE Text
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
NACE Definícia