87.3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

NACE Kód
873
NACE Text
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
NACE Definícia