94.92 Činnosti politických organizácií

NACE Kód
9492
NACE Text
Činnosti politických organizácií
NACE Definícia
Táto trieda zahŕňa:
– činnosti politických organizácií a pomocných organizácií ako napr. mládežnícke pomocné organizácie spojené s politickou stranou. Tieto organizácie sa angažujú najmä v ovplyvňovaní orgánov verejnej správy tým, že nominujú členov strany alebo sympatizantov strany do politickej funkcie a zapájajú sa do šírenia informácií, práce na vzťahoch s verejnosťou, zhromažďovaní finančných prostriedkov atď.