94.92.0 Činnosti politických organizácií

NACE Kód
94920
NACE Text
Činnosti politických organizácií
NACE Definícia