94.99.2 Činnosti záujmových organizácií

NACE Kód
94992
NACE Text
Činnosti záujmových organizácií
NACE Definícia
Táto podtrieda zahŕňa:
– organizácie podporujúce spoločenstvo a vzdelávacie služby i.n.
– udeľovanie dotácií členskými alebo inými organizáciami
– organizácie na ochranu a zlepšenie zvláštnych skupín, napr. etnických a menšinových skupín
– združenia s vlasteneckými cieľmi, vrátane asociácií vojnových veteránov
– spotrebiteľské asociácie
– automobilové asociácie
– asociácie s účelom spoločenského zoznámenia ako napr. rotary kluby, klubovne atď.
– asociácie na vykonávanie kultúrnej alebo rekreačnej činnosti alebo hobby (iných ako šport alebo hry), napr. kluby poézie, literárne a knižné kluby, historické kluby, kluby záhradkárov, filmové a fotografické kluby, hudobné a umelecké kluby, remeselné a zberateľské kluby, spoločenské kluby, karnevalové kluby atď.